Formularz wyceny zakupu węgla SAR-3K


Formularz wyceny zakupu węgla SAR-3K

Zastosowanie

Węgiel aktywny impregnowany. Służy do oczyszczania powietrza i gazów z oparów kwaśnych, siarkowodoru i amoniaki. Możesz go stosować w filtrach powietrza zarówno na obiektach gospodarki komunalnej, wodno-kanalizacyjnej, jak i w urządzeniach kopalnianych pracujących w środowisku gdzie występują pary kwaśne.

 

Parametry

Właściwości Zawartość
1. Masa nasypowa 550÷600 g/dm3
2. Uziarnienie 1.0÷2.5 mm
3. Powierzchnia właściwa 1000 m2/g
4. Chłonność dyn. par benzenu >90 g/dm3
5. Wytrzymałość mech. DIN 90%
6. Zaw. wilgoci < 3 %

 


Dane zakupowe


Dane kontaktowe