WĘGIEL AKTYWNY SAR-3 DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA Z WĘGLOWODORÓW


 

Zastosowanie

Oczyszczanie powietrza i gazów, usuwanie rozpuszczalników, odzysk rozpuszczalników w procesach desorpcji, usuwanie zapachów (dezodoryzacja), usuwanie olejów ze skompresowanych gazów, oczyszczanie gazów procesowych.


Parametry

Właściwość Zawartość
1. Masa nasypowa 480÷520 g/dm3
2. Uziarnienie 2.5 - 3.0 mm
3. Powierzchnia właściwa 1050 m2/g
4. Chłonność dyn. par benzenu  > 90 g/dm3
5. Wytrzymałość mechaniczna DIN 90 %
6. Zawartość wilgoci < 3 %

Sposób dostawy

Worki od 1 kg do 25 kg w sprzedaży detalicznej - wysyłka Pocztą Polską lub kurierem; worki Big-Bagi 500 kg + transport - przy zamówieniach dla potrzeb przemysłowych.
 


Regeneracja

Regeneracja polega na poddaniu zużytego węgla obróbce termiczno-parowej w temperaturach 800-1300oC. W pierwszym etapie następuje zgazowywanie i karbonizacja zanieczyszczeń, które zatykają strukturę porowatą węgla. Przepuszczenie przez węgiel gorących gazów spalinowych z parą wodną, która na powierzchni węgla rozkłada się na wodór i tlenek węgla CO, powoduje udrożnienie systemu porów przywracają w efekcie wyjściowe właściwości węgla.

Po więcej informacji na temat procesu regeneracji zapraszamy do działu REGENERACJA.


Usługa regeneracji

Nasza ekipa wyspecjalizowanych techników przyjedzie do Państwa zakładu wyjąć węgiel lub wkłady świecowe z filtra, i przywiezie do naszego zakładu regeneracyjnego. Tam węgiel zostanie poddany procesowi regeneracji, następnie zapakowany do opakowań lub wkładów, zostanie przewieziony z powrotem do Państwa zakładu i włożony do filtra.


Zasada działania węgla aktywnego

Węgiel SAR-3 jest węglem z porami o średniej wielkości. W pory węgla dyfundują głównie organiczne (LZO) cząstki zanieczyszczeń, ale i niektóre nieorganiczne.