Szkolenia


Witaj

znalazłeś się tutaj ponieważ jesteś Inspektorem Ochrony Środowiska, Specjalistą Działu BHP lub właścicielem firmy i poszukujesz wiedzy, która uczyni Twoją działalność szybszą, łatwiejszą i bardziej efektywną. Dobrze trafiłeś.
 
Poprzez tą stronę masz możliwość pozyskania wiedzy oraz narzędzi niezbędnych do prawidłowego badania, obliczania i redukcji Lotnych Związków Organicznych i odorów. Zapraszamy Cię na cyklicznie prowadzone szkolenia, na których dowiesz się jakie są najbardziej wydajne metody pracy z LZO i odorami oraz w jaki sposób można w najbardziej efektywny sposób rekultywować grunty zanieczyszczone ropopochodnymi.
 
Jeśli jesteś zdeterminowany i zdecydowany na poszerzenie swojej wiedzy lub chcesz aby Twoi współpracownicy lepiej i szybciej wykonywali swoje obowiązki to znalazłeś się w najbardziej odpowiednim miejscu. Tutaj możesz zacząć planować rozwój Twój i/lub członków Twojego zespołu wybierając jedno z poniższych szkoleń, które będzie najlepiej odpowiadało Twoim/Waszym potrzebom.


Kalendarz szkoleń

Unikalne, specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się problematyką emisji LZO, a także m.in. dla urzędników  inspektoratów ochrony środowiska.

W czasie szkolenia  zapoznasz się z dostępnymi na rynku metodami redukcji emisji LZO, a także zasadami doboru rozmaitych rozwiązań do konkretnego typu emisji. Porównujemy poszczególne rozwiązania pod względem ich wydajności oraz kosztów implementacji i utrzymania. Dzięki pozyskanej wiedzy możesz łatwo dokonać wyboru potrzebnego rozwiązania lub ocenić poprawność działania już istniejącego.

Najważniejsze, poruszane w czasie szkolenia, zagadnienia to:

• Charakterystyka LZO oraz standardów emisyjnych.
• Najefektywniejsze dla ochrony środowiska techniki redukcji emisji LZO.
• Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Cena dla jednego uczestnika

600 zł (przy 5-10 osobach)
500 zł (przy 10-20 osobach)
400 zł (przy 20 i więcej osobach)

Czas trwania:   1 dzień

 

Unikalne, specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się problematyką emisji LZO, a także m.in. dla urzędników  inspektoratów ochrony środowiska.

W czasie szkolenia  zapoznasz się z dostępnymi na rynku metodami redukcji emisji LZO, a także zasadami wykonania bilansu LZO. Omawiamy zasady prawidłowego wykonania pomiarów stężeń oraz działanie, przeznaczonej do tego, aparatury. Dzięki pozyskanej wiedzy będziesz mógł sporządzić właściwy bilans LZO  oraz dobrze zaplanować i ocenić pomiary stężeń.

Najważniejsze, poruszane w czasie szkolenia, zagadnienia to:
• Korzystanie ze środowiska.
• Prawidłowe wykonanie bilansu LZO.
• Pomiary stężeń LZO.

Cena dla jednego uczestnika

600 zł (przy 5-10 osobach)
500 zł (przy 10-20 osobach)
400 zł (przy 20 i więcej osobach)

Czas trwania:   1 dzień

 

Unikalne, specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się problematyką emisji związków złowonnych , a także m.in. dla urzędników  inspektoratów ochrony środowiska.

Dzięki pozyskanej w czasie szkolenia wiedzy uczestnicy będą  gotowi do podjęcia decyzji o wyborze  właściwego dla danego problemu rozwiązania. Zapoznają się z dostępnymi na rynku metodami likwidacji odorów, a także zasadami ich działania.

Podstawowe zagadnienia poruszane w czasie szkolenia to:
• Czynniki i miejsca występowania odorów.
• Metody redukcji odorów i ich skuteczność.
• Zakres zastosowania poszczególnych metod.
• Szacunkowe koszty  inwestycyjne i eksploatacyjne.

 

Cena dla jednego uczestnika

600 zł (przy 5-10 osobach)
500 zł (przy 10-20 osobach)
400 zł (przy 20 i więcej osobach)

Czas trwania:   1 dzień

 

Unikalne, specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się problematyką   rekultywacji gruntów.

Dzięki  szkoleniu pozyskasz nowatorską i kompleksową wiedzę na temat pełnej, wielostopniowej rekultywacji. Zapoznasz  się z dostępnymi na rynku metodami rekultywacji gruntów, a także ich skutecznością działania w poszczególnych warunkach. Pokażemy CI  praktyczne rozwiązania i nowoczesne technologie przystosowane do pracy w każdych warunkach.

Podstawowe zagadnienia poruszane w czasie szkolenia to:
• Charakterystyka metod rekultywacji gruntów.
• Skuteczność poszczególnych metod w określonych warunkach.
• Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

 

Cena dla jednego uczestnika

600 zł (przy 5-10 osobach)
500 zł (przy 10-20 osobach)
400 zł (przy 20 i więcej osobach)

Czas trwania:   1 dzień