Filtry świecowe do redukcji węglowodorów (LZO) z powietrza


KORZYŚCI ZE STOSOWANIA FILTRÓW ŚWIECOWYCH:

► Znikome koszta eksploatacyjne w porównaniu z innymi metodami oczyszczania powietrza z LZO, a w szczególnie z filtrami złożowymi.

Nieduże opory, a co za tym idzie:

    - energooszczędne wentylatory,

    - wielostopniowa budowa dla doskonalszej filtracji zanieczyszczeń wielozwiązkowych.

► Wydłużona żywotność.

► Rewelacyjna chłonność - nawet do 50% masy węgla aktywnego w filtrze.

► Prosty i czysty  serwis – węgiel aktywny jest zamknięty w świecach więc jego wymiana nie powoduje uciążliwego zapylenia,  nie wymaga stosowania specjalistycznych odkurzaczy.

► Małe gabaryty, kompaktowa konstrukcja i prosta obsługa.

► Szycie filtrów na miarę - dokładny dobór wielkości filtra do danego przepływu.

► Gwarancja wielokrotnej regeneracji lub utylizacji zużytego węgla.


ZASTOSOWANIE:

Węglowe filtry świecowe produkcji ZDPWA Jan Saratowicz oczyszczają powietrze z oparów styrenu, toluenu, rozpuszczalników i innych Lotnych Związków Organicznych. Nasze filtry świecowe pracują w wielu zakładach produkcyjnych, lakierniach oraz placówkach badawczych. W przygotowaniu są kolejne realizacje na obiektach w całej Polsce.


JAK DZIAŁAJĄ FILTRY ŚWIECOWE?

KRÓTKO O BUDOWIE

Zanieczyszczone powietrze jest tłoczone do komory filtra, w której znajdują się świece z workami wypełnionymi węglem aktywnym. Powietrze przechodząc przez węgiel osadza na nim zanieczyszczenia po czym jest kierowane do świecy, a następnie pod wewnętrzne dno filtra. Pod wewnętrznym dnem oczyszczone powietrze przemieszcza się w stronę króćca wylotowego, którym opuszcza filtr po oczyszczeniu.

SKALOWALNOŚĆ

Możemy dowolnie dobierać ilość świec dla różnych przepustowości powietrza, co sprawia, że filtry są skalowalne i dla każdej aplikacji możemy wykonać filtr szyty na miarę.

Rys.1. Schemat 1-stopniowego filtra świecowego.

WYCEŃ FILTR


ŚWIECA - ŹRÓDŁO KORZYŚCI

NISKIE OPORY

Konstrukcja świecy to połączenie prostoty, pomysłu i precyzji wykonania. Składająca się ze stalowego korpusu i worka z węglem aktywnym świeca to źródło wszelkich korzyści. 10 cm warstwa węgla w świecy stanowi wiele mniejszy opór dla wentylatora niż 50-100 cm warstwa węgla w filtrach złożowych. Dzięki zastosowaniu świec, jesteśmy w stanie kontrolować opór filtra i utrzymywać go na poziomie od 400 Pa dla filtra 1-stopniowego do 800 Pa dla filtra 2-stopniowego i 1300 Pa dla filtra 3-stopniowego. Taki opór jednego urządzenia pozwala na zastosowanie małych, energooszczędnych wentylatorów oraz dwóch, a nawet trzech stopni filtra jeden za drugim. W takiej konstrukcji filtrów utrzymujemy odpowiedni, kilkusekundowy czas kontaktu.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII - NISKIE KOSZTA

Zastosowanie świec filtracyjnych znacznie zmniejsza opór filtra. Da Ci to możliwość użycia znacznie bardziej oszczędnego wentylatora. Dla przykładu 100 cm warstwa węgla w filtrze złożowym o przepustowości 4000 m3/h ze złożem o wysokości 100 cm i średnicy 1,5 m wygeneruje ok 1300 Pa oporu. Do takich parametrów filtra zależy zastosować wentylator z silnikiem 5,5 kW. Porównywalnie, filtr świecowy o przepustowości 4000m3/h i 40 świecach w filtrze stawia opór 360Pa. System filtracyjny z takim filtrem jest napędzany przez wentylator z silnikiem 1,75kW.

MODUŁOWOŚĆ

Dzięki zastosowaniu świec i małemu oporowi filtra możemy zbudować dla Ciebie filtr składający się z 2 lub nawet 3 modułów zachowując przy tym niesamowicie niski opór filtra.

Fot.1. Świeca filtracyjna.

WYCEŃ FILTR


CO DA CI MODUŁOWA KONSTRUKCJA FILTRÓW?

ZWIĘKSZONA POJEMNOŚĆ SORPCYJNA - DŁUŻSZE ŻYCIE - JESZCZE WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI

Główną zaletą filtrów modułowych jest ich zwiększona pojemność sorpcyjna. Dzieje się tak dzięki efektowi sorpcji statycznej. Dynamiczna pojemność sorpcyjna węgla aktywnego na węglowodory lotne w filtrze 1 stopniowym wynosi średnio 20% wagowych. W filtrze 2-stopniowym, dzięki efektowi sorpcji statycznej zwiększy się do około 33% wagowych w I stopniu i ok 23% wagowych w II stopniu. Średnia chłonność węgla w takim filtrze to ok 28% masy węgla.

Rys.3. Schemat zapełniania pojemności sorpcyjnej węgla w filtrze 2-stopniowym filtrującym z powietrza związek o średniej wyłapywalności przez węgiel aktywny. Po lewej/na górze diagram pokazujący wysycenie węgla w pierwszym (33%) i drugim (23%)stopniu, po prawej/na dole — łączne, średnie wysycenie węgla w obydwu stopniach (28%).

TIP:

Gdy zastosujesz filtr 3 stopniowy automatycznie jego całkowita pojemność sorpcyjna wzrośnie do 35%. Pierwszy stopień zaadsorbuje zanieczyszczenia o masie równej 45% masy węgla w nim zawartej, drugi stopień 35%, a trzeci 25%.

Rys.4. Schemat zapełniania pojemności sorpcyjnej węgla w filtrze 3-stopniowym filtrującym z powietrza związek o średniej wyłapywalności przez węgiel aktywny.Po lewej/na górze diagram pokazujący wysycenie węgla w pierwszym (45%), drugim (35%) i trzecim (25%) stopniu, po prawej/na dole - średnie wysycenie węgla we wszystkich trzech stopniach (35%).

Modułowa konstrukcja filtrów zwiększa chłonność zawartego w nich węgla do 35%, a w przypadku dobrze sorbujących się związków nawet do 50%. Dzięki zwiększeniu chłonności filtrów do 35% będziesz mógł znacznie dłużej korzystać z tego samego węgla, przez co konieczność regeneracji stanie się rzadsza. Długie okresy między regeneracjami oznaczają oszczędność dla Twojej firmy.

BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki 2- lub 3-stopniowej konstrukcji filtra powietrze ma wydłużony czas kontaktu z węglem co czyni filtrację bardziej skuteczną. W przypadku gdy filtrowane powietrze jest zanieczyszczone więcej niż jednym związkiem, a ciężary poszczególnych związków są różne - obydwa związki zaadsorbują się odpowiednio: cięższy związek na 1 module, lżejszy związek na 2 module. Dwu modułowa konstrukcja jest dużym udogodnieniem gdyż cięższy związek zawsze wyprze z porów węgla lżejszy związek, a wyparty związek zaadsorbuje się na drugim stopniu.

WYCEŃ FILTR


Dodatkowe korzyści.

WYDŁUŻONY CZAS KONTAKTU ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA Z WĘGLEM AKTYWNYM

Już 1-stopniowe filtry projektujemy tak aby miały min. 3 sekundowy czas kontaktu gwarantujący prawidłową sorpcję LZO. W przypadkach ciągłego, wysokiego stężenia LZO w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych dostarczymy filtr z wydłużonym nawet do 10 sekund czasem kontaktu, co  wyeliminuje możliwość przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń poza filtr.

SZYBKOZŁĄCZKI

Dzięki specjalnym gniazdom świece dają możliwość szybkiej i czystej wymiany wsadu filtrującego, przez personel niewykwalifikowany. Dzięki temu użytkownik we własnym zakresie może wymienić wsad w filtrze bez uciążliwego pylenia i wysypywania się wsadu filtrującego. Filtry świecowe nie wymagają też stosowania specjalistycznych odkurzaczy do materiałów sypkich jakimi wyjmuje się wsad ze starszych, złożowych typów filtrów.

WYCEŃ FILTR


Realizacje

Nasi klienci używają filtrów świecowych zarówno do redukcji LZO, siarkowodoru jak i oparów kwasów i alkoholi. Oto niektóre przykłady.


WYCEŃ FILTR