Filtry złożowe


KORZYŚCI ZE STOSOWANIA FILTRÓW ZŁOŻOWYCH:

► Niskimi kosztami inwestycyjnymi.

► Małymi gabaryty i kompaktowa konstrukcja.

► Nieduże opory przy niewielkich przepustowościach, a co za tym idzie:

    - energooszczędne wentylatory,

► Długi czas kontaktu zanieczyszczonego powietrza z węglem aktywnym, co umożliwia lepsze jego oczyszczenie.

► Wydłużona żywotność.

► Rewelacyjna chłonność - nawet do 130% masy węgla aktywnego w filtrze.

► Zmywalne węgle aktywne - regeneracja bez wyjmowania węgla z filtra.

► Możliwością zastosowania węgli o ekstremalnej efektywności przy bardzo dużych stężeniach siarkowodoru.

► Gwarancją recyklingu węgla aktywnego.

► Wysoką niezawodnością pracy ( „postaw i zapomnij” od regeneracji do regeneracji) co oznacza, że przy stabilnych warunkach pracy i  po określonym czasie należy zregenerować wsad filtra wodą, a z upływem  końca okresu przydatności, wymienić. W czasie swojej  pracy filtry nie wymagają żadnej obsługi.

► Szeroki wybór węgli aktywnych.


Zastosowanie:

Węglowe filtry świecowe produkcji ZDPWA Jan Saratowicz oczyszczają powietrze z siarkowodoru, amoniaku, merkaptanów i innych związków zło-wonnych. Nasze filtry świecowe pracują w szeregu obiektów takich jak oczyszczalnie i przepompownie ścieków oraz sortownie odpadów gdzie filtrują powietrze zarówno ze zbiorników technologicznych jak i budynków. W przygotowaniu są kolejne realizacje dla zakładów gospodarki wodnej i komunalnej na terenie całej Polski.


Jak działają filtry złożowe?

BUDOWA

Zanieczyszczone powietrze jest zasysane ze źródła do komory filtra przez wentylator umieszczony na topie filtra. W komorze filtracyjnej znajduje się złoże węgla aktywnego przystosowanego do adsorpcji odorów. Węgiel oczyszcza powietrze z odorów na drodze adsorpcji i chemisorpcji i jest oddawane z powrotem do atmosfery po opuszczeniu do króćca wylotowego wentylatora ssącego.

 

Rys.1. Schemat  filtra złożowego.


 

Złoże węglowe - idealne rozwiązanie do 700m3/h:

NISKIE OPORY

Przy niewielkich przepływach najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie niedrogich filtrów węglowych w konstrukcji złożowej. Przy niewielkim przepływie do 700m3/h nawet 1m warstwa węgla nie stanowi dużego oporu dla wentylatora. Wymiana węgla następuje poprzez wyciąganie złoża specjalnym odkurzaczem i trwa około 30 minut. Filtr dostarczany z wentylatorem ssącym jako system lub bez wentylatora jako sama jednostka filtrująca.


Dodatkowe korzyści:

WYDŁUŻONY CZAS KONTAKTU ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA Z WĘGLEM AKTYWNYM

Zastosowanie 50 lub 100 cm warstwy węgla zapewnia bardzo długi czas kontaktu zanieczyszczonego powietrza z węglem. Dzięki temu nawet 1-stopniowy filtr jest w stanie dokładnie wyczyścić  powietrze z odorów o bardzo wysokich stężeniach.

Już 1-stopniowe filtry projektujemy tak aby miały min. 3,5 sekundowy czas kontaktu gwarantujący prawidłową sorpcję odorów. W przypadkach ciągłego, wysokiego stężenia odorów oraz  w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych dostarczymy filtr z wydłużonym nawet do 10 sekund czasem kontaktu, co  definitywnie wyeliminuje możliwość przedostania się jakichkolwiek odorów poza filtr.

KONTROLA OKRESÓW REGENERACYJNYCH

Aby zapewnić pełną bezobsługowość filtra kontrolujemy czas, kiedy należy zregenerować lub wymienić węgiel. Jeden ze stosowanych w filtrach do odorów węgli można regenerować do 4 razy przepłukując go strumieniem wody.  Poinformujemy Państwa o zbliżającym się terminie płukania. Na Państwa życzenie zapewnimy przeszkoloną ekipę, która wykona regenerację.

WĘGIEL REGENEROWANY WODĄ NIE WYMAGA GRZAŁKI POWIETRZA  ANI SEPARATORA KROPEL

Węgiel ten jest przeznaczony do wielokrotnego użytku. Dzięki procesowi chemisorpcji zaabsorbowany w nim siarkowodór przekształca się w nisko nasycony kwas siarkowy, który wypłukuje się z porów węgla strumieniem wody. Węgiel ten może być regenerowany 4 razy, a łączna pojemność sorpcyjna ze wszystkich 5 okresów to 130%!

...NIE WYMAGA GRZAŁKI POWIETRZA  ANI SEPARATORA KROPEL

Dzięki specjalnej apreturze jest przygotowany do pracy przy wilgotności względnej do 90% , wtedy osiąga 60-80% swojej efektywności sorpcyjnej. Nie wymaga osuszania ani ogrzania strumienia powietrza przed dostarczeniem go do filtra. 100% właściwości sorpcyjnych uzyskuje już przy 80% wilgotności powietrza.


Szeroki wybór węgli aktywnych:

- Węgliel regenerowany wodą do sorpcji H2S i innych odorantów, merkaptanów, siloksanów - dzięki regeneracji poprzez płukanie wodą możliwe wydłużenie żywotności węgla o 3-4 razy (ok. 130% swojej wagi) — pochłanianie sumaryczne,
- Silnie utleniający węgiel o ekstremalnie wysokiej chłonnośći siarkowodoru nawet powyżej 1000ppm (ok. 60% wag.),
- Uniwersalny węgiel impregnowany NaCO3 i K2CO3 (ok.50% wag.) sorbujący całą gamę zanieczyszczeń z powietrza.