Kalkulator emisyjny


Jeśli dotarłeś na tą stronę jesteś prawdopodobnie Inspektorem Ochrony Środowiska, specjalistą z działu BHP lub przedsiębiorcą zainteresowanym kwestią emisji LZO przez zakłady produkcyjne. Spotykasz się zapewne z problemem w rozwiązaniu którego Kalkulator emisyjny, który dla Ciebie przygotowaliśmy ułatwi Ci pracę i przeprowadzi krok po kroku przez Kontrolę Redukcji Emisji LZO.

KONTROLA REDUKCJI EMISJI LZO

To 8 punktów które jeśli wykonasz w odpowiedniej kolejności, efektem będzie szybko i sprawnie przeprowadzona kontrola podsumowana konkretnymi wnioskami oraz:

 • teoretyczna i faktyczna ilość emitowanych LZO
 • teoretyczna i faktyczna ilość wymienianego powietrza
 • przejrzystość wymaganych dokumentów
 • sporządzony Bilans LZO
 • świadomość i pewność działań
 • konkretnie określona chłonność filtra węglowego
 • informacja o wymaganej ilości wymian węgla aktywnego w filtrze w związku z przekroczeniami emisji LZO

 KOLEJNE PUNKTY KONTROLI EMISJI LZO TO:

1.    Sprawdzenie wymaganej dokumentacji t.j.:

 • badania Emisji LZO
 • bilans materiałowy
 • decyzja Emisyjna
 • zalecana ilość wymian powietrza na stanowiskach pracy - część Oceny Oddziaływania na Środowisko
 • sprawozdanie z badań NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (określane przez Państwowa Inspekcję Pracy)

2.    Sporządzenie Bilansu LZO: ilość wyemitowanych LZO w ciągu roku.

2a. Sprawdzenie faktur zakupowych na rozpuszczalniki, farby, lakiery itp.

2b. Sprawdzanie Kart Charakterystyk farb, lakierów, rozpuszczalników i innych
nośników LZO pod względem zawartości procentowej LZO

2b. Obliczenie teoretycznej emisji  LZO na podstawie kart charakterystyki
przykładowych surowców:

 • farby i lakiery zawierają 40% - 60% LZO
 • rozpuszczalniki i rozcieńczalniki zawierają 100% LZO
 • żywice poliestrowe (epoksydowe) zawierają 40% - 60%, ale uwalniają do atmosfery tylko do 7% z nich
 • aceton do mycia form urządzeń do nakładania żywic zawiera 100% LZO
 • etc.

Chcesz wiedzieć więcej? Jak profesjonalnie i szybko liczyć Bilans LZO? Zarezerwuj miejsce na niezwykle zaawansowane szkolenie dające możliwość najbardziej efektywnej pracy. Szkolenie Techniki Redukcji Emisji LZO cz. II - prowadzone przez Jana Saratowicza - przedsiębiorcę i specjalistę w dziedzinie filtracji to najlepsze tego typu szkolenie w Polsce. Zapisz się na szkolenie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT LICZENIA BILANSU LZO

3.    Ustalenie faktycznej ilości powietrza wymienianego w halach na podstawie:

3a. Tabliczek znamionowych wentylatorów

3b. Pomiarów ilości przepływającego powietrza w kanale wentylacyjnym danego
emitora w Badaniach Emisji LZO i/lub przepływów powietrza.

3c. Ustalenie zgodności przepływu powietrza z danych emitorów poprzez
porównanie wydatku powietrza z  tabliczek znamionowych wentylatorów oraz
kanałach wentylacyjnych opisanych w Badaniach.

3d. Ustalenie faktycznego przepływu wentylatorów.

(Często ma miejsce sytuacja, w której wentylator ma oznaczenie np. 20000m3/h, faktyczny przepływ to 18000m3/h, a badania zawierają wartość 10000m3/h. W takiej sytuacji należy wymagać od przedsiębiorcy lub firmy wykonującej badania wyjaśnień).

4.    Obliczenie faktycznej godzinowej emisji LZO. Następnie miesięcznej i rocznej emisji w oparciu o emisję godzinową oraz ilość godzin pracy instalacji w ciągu dnia i ilość dni roboczych w ciągu roku.

5.    Sprawdzenie czy faktyczna ilość powietrza wymienianego w halach jest zgodna z zalecaną wymianą utrzymującą stężenia dopuszczalne na stanowiskach (NDS -?). Zalecana ilość wymian jest podana w Zezwoleniu Emisyjnym (Decyzji Emisyjnej-?). Przeważnie jest to kubatura pomieszczenia x 10.

6.    Sprawdzenie jakie urządzenia do redukcji LZO zostały zainstalowane.

7.    Jeżeli jest to filtr z węglem aktywnym  - sprawdzenie kiedy wsad został wymieniony lub zregenerowany.

8.    Jeśli w urządzeniu jest zainstalowany analizator wylotowy należy sprawdzić archiwalne i bieżące wskazania stężeń. Pokażą czy w ciągu ostatnich np. 2 lat stężenie wylotowe przekraczało dopuszczalny godzinowy poziom (zawarty w Decyzji Emisyjnej).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT TECHNIKI REDUKCJI LZO


OBLICZANIE ILOŚCI WYMIAN/REGENERACJI WĘGLA AKTYWNEGO
W CIĄGU ROKU

A - Ilość węgla w filtrze (w kg)
B – Ilość możliwych kg LZO do zaabsorbowania w filtrze (chłonność/pojemność sorpcyjna filtra)
C - Ilość wypuszczanych LZO (w kg/h)
D - Całkowita ilość LZO wypuszczonych na filtry (w kg) (wartość musi się równać wynikowi Bilansu LZO).
P – Ilość godzin pracy instalacji w roku
N - Ilość wymaganych regeneracji lub wymian węgla aktywnego niezbędna do zachowania Standardu
Emisyjnego określonego w Decyzji Emisyjnej


B - Obliczenie pojemności sorpcyjnej węgla aktywnego w filtrze - do przebicia:

a) Filtry złożowe jednostopniowe
A x 20% = B1
b) Filtry świecowe jednostopniowe
A x 20% = B2
c) Filtry świecowe dwustopniowe
A x 30% = B3
d) Filtry świecowe trzystopniowe
A x 35% = B3

D - Obliczenie całkowitej ilości LZO:

D= C x P
D musi się równać w przybliżeniu Bilansowi zakupionych LZO  minus 5% na emisję niezorganizowaną.

N - ilość wymian/regeneracji węgla w filtrze tak aby przez cały czas zachował swoją sprawność i aby zostały spełnione normy emisyjne (wymiana węgla aktywnego w momencie przebicia filtra):

a) Filtry złożowe jednostopniowe
N = D/  B1
b) Filtry świecowe jednostopniowe
N = D/  B2
c) Filtry świecowe dwustopniowe
N = D/  B3
d) Filtry świecowe trzystopniowe
N = D/  B3


Ściągawka

Czy kalkulator emisyjne to dla Ciebie przydatne narzędzie? Jeśli tak to możesz już teraz wziąć go ze sobą do miejsca pracy. Jak? Wystarczy, że klikniesz w ikonę poniżej, ściągniesz kalkulator w pliku .pdf i wydrukujesz na swojej drukarce. Przydała by się jeszcze tabela do wpisywania tych wszystkich wyników? Poniżej możesz ją ściągnąć w formacie .pdf