Skimery bierne


 

SKIMERY BIERNE

Skimery bierne to nowoczesne urządzenia służące do sczerpywania wolnego produktu naftowego z powierzchni wód gruntowych. Wyposażony w czujnik rozdziału faz wykrywa granicę między wodą gruntową, a produktem. Skimer ustawia się ręcznie w warstwie produktu.


ZASTOSOWANIE

Z pomocą skimerów można wypompować nad powierzchnię gruntu wszystkie ropopochodne, rozpuszczalniki, oleje napędowe, benzyny, surową ropę. Jeśli na działce występuje silnie destrukcyjna substancja jak np. paraksylen, możemy przystosować skimery do zbierania takich substancji poprzez zastosowanie odpowiednich przewodów produktowych, sygnałowych oraz zabezpieczenia czujnika. Skimery mogą pracować zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w budynkach, halach produkcyjnych oraz w strefach zagrożonych wybuchem.


PARAMETRY

Wymiary skimerów dostosowujemy do średnicy i głębokości studni oraz głębokości zbiornika wodnego. Oferujemy 3 standardowe średnice skimera z szerokim zakresem długości od 40 do 110cm

Właściwość Zawartość
1. Masa 5 kg
2. Materiał AISI 304
3. Dostępne średnice 90 | 76,5 | 60,3 mm
4. Dostępne wysokości  Min 400 max 1100mm
5. Wydajność 900 l/dobę
6. Średnia długość przewodów: gazowego, produktowego i czujnika 10 mb
7. Max. głębokość czerpania 50 m
7a. Specjalne wykonanie. Głębokość czerpania 70 m
8. Praca w strefach Z-1 (gazowa), Z-2 (pyłowa)

Jeśli na zakładzie jest ustanowiona strefa Z-0 (tzw. metanowa) również możemy dostarczyć skimery przystosowane do pracy w tej strefie. Na życzenie klienta dostosowujemy przewody i czujniki do wymogów Z-0.

WYCEŃ SYSTEM SKIMERÓW


POJEDYNCZE SKIMERY BIERNE

Jeśli  działka na której jest prowadzona rekultywacja zajmuje relatywnie dużą powierzchnię to możesz zastosować skimery jako pojedyncze urządzenia rozmieszczone w różnych miejscach działki, niezależnie od siebie. Zastosowanie pojedynczych skimerów również będzie najlepszym rozwiązaniem gdy plama produktu przebiega pod przeszkodą terenową np. nasypem z torami. Wtedy każdy skimer jest wypompowywany indywidualnie sprężonym gazem z przenośnej butli, a produkt zbierany jest do przenośnego zbiornika.

Zastosowanie pojedynczych skimerów biernych:

  • długie dystanse między poszczególnymi skimerami bądź plamami produktu,
  • mnogość przeszkód terenowych uniemożliwiających położenie sieci,
  • niewielki budżet inwestycji. 

WYPOSAŻENIE POJEDYNCZYCH SKIMERÓW BIERNYCH

Skimery wyposażamy w przewód gazowy,  przewód do produktu oraz przewód elektryczny do urządzenia rozpoznającego rozdział faz.

WYCEŃ SYSTEM SKIMERÓW


SKIMERY BIERNE POŁĄCZONE W SIECI

Kiedy plama produktu jest niewielka, możesz wybrać instalację grupy skimerów biernych połączonych w sieć. W przypadku sieci, sprężony gaz jest dostarczany do skimerów przez sprężarkę, a produkt jest transportowany przewodami paliwowymi do zbiornika. Jedyną czynnością jaką wykonuje obsługa systemu jest otwarcie zaworu ze sprężonym gazem przy każdym ze skimerów oraz spozycjonowanie skimera na warstwę produktu ropopochodnego.

Zastosowanie sieci skimerów biernych:

  • niewielkie odległości między poszczególnymi skimerami
  • niewielka plama produktu,
  • wypompowanie zawartości poszczególnych skimerów do centralnego zbiornika.

WYPOSAŻENIE SKIMERÓW BIERNYCH POŁĄCZONYCH W SIECI

Skimery wyposażamy w przewód gazowy, przewód do produktu oraz przewód elektryczny do urządzenia do rozpoznawania rozdziału faz i ustawiania skiemra w warstwie produktu ropopochodnego.

Sieć stanowią przewody pneumatyczne do transportu sprężonego gazu, przewody paliwowe, zbiornik, sprężarka z automatycznym wyłącznikiem zapobiegającym pracy „na sucho“ , złącza.

WYCEŃ SYSTEM SKIMERÓW


 

 
 

Realizacje

 

WYCEŃ SYSTEM SKIMERÓW