Skimery czynne - automatyczne


KORZYŚCI ZE STOSOWANIA SKIMERÓW AUTOMATYCZNYCH:

Więcej czasu na inne czynności - samodzielnie ustawiają się ponad powierzchnią wody w  warstwie węglowodorów i  przez cały czas pracy badają swoje położenie względem lustra wody.

Niskie koszta dzięki inteligencji - skimery „uczą się”. Na bieżąco dobierają najlepszy czas oczekiwania na napełnienie się skimera, dzięki czemu ograniczają do minimum pracę sprężarki, a w efekcie zużycie energii i koszty rekultywacji.

► Kontrola - są zdalnie sterowalne i nie wymagają nadzoru.

► Raportowanie - codziennie wysyłają raporty o stanie i postępach w rekultywacji m.in. o ilości czerpanego produktu.

► Precyzja - nie zbierają wody.

► Przygotowanie serwisu – w przypadku awarii same wysyłają powiadomienie o usterce i wskazują ją.

► Współdziałają w systemach z innymi  skimerami i pompami depresjonującymi płynnie zmieniając ich wydajność na żądanie.

► Współdziałają z systemami oczyszczania wody z depresjonowania.

► Jedno miejsce, wiele zadań – dzięki kontroli sieci skimerów zza biurka geolog może prowadzić kilka rekultywacji jednocześnie.

► Trwałość – skimery wykonane są z wysokogatunkowej stali. Po zakończeniu rekultywacji można je wykorzystać w innej lokalizacji.


SKIMER CZYNNY - AUTOMATYCZNY

Jeśli przygotowujesz się bądź już prowadzisz rekultywację jednocześnie w wielu oddalonych od siebie punktach,  to wykorzystanie skimerów automatycznych da Ci przewagę nad konkurencją dzięki pełnej kontroli nad systemem z poziomu Twojego biurka.

Skimery czynne to nowoczesne urządzenia służące do maksymalnie szybkiego i wydajnego sczerpywania wolnego produktu naftowego z powierzchni wód gruntowych. Dzięki automatycznym wciągarkom skimery czynne samodzielnie, na bieżąco ustawiają się na odpowiedniej głębokości, w warstwie produktu i nie potrzebują ciągłego dozoru i ręcznego ustawiania. Wyposażone w centralkę sterującą systemy skimerów  pozwalają geologowi  prowadzić ze swojego biura rekultywację w kilku miejscach jednocześnie.


ZASTOSOWANIE

Z pomocą skimerów można wypompować nad powierzchnię gruntu wszystkie ropopochodne, rozpuszczalniki, oleje napędowe i benzyny. Jeśli na działce występuje silnie silnie destrukcyjna substancja jak np. paraksylen, możemy przystosować skimery do zbierania tego rodzaju substancji poprzez zastosowanie odpowiednich przewodów oraz zabezpieczeń. Skimery mogą pracować zarówno na otwartej przestrzeni jak i w budynkach, halach oraz w strefach zagrożonych wybuchem.


WCIĄGARKA

Wciągarka jest elementem ustawiającym skimer w pożądanym położeniu, zbierającym, przetwarzającym i przesyłającym informacje dotyczące pracy skimera, a także zarządzającym jego pracą.

Wciągarka to urządzenie mechaniczno – elektryczne o następujących funkcjach:

  • Ustawia skimery w odpowiednim położeniu względem wody w warstwie węglowodorów.
  • Optymalizuje czas napełniania skimera z uwzględnieniem lokalnych warunków napływu do odwiertu.
  • Automatycznie wyłącza skimery podłączone do zbiornika w razie jego zapełnienia.
  • Przesyła dane o pracy skimerów takie jak: czas sczerpywania, czas spompowywania, pośrednio ilość spompowanego produktu i wielu innych do centralki systemu.

 


CENTRALKA SYSTEMU

Jest elementem scalającym poszczególne skimery w system.

Zadaniem centralki systemu jest:

  • Synchronizacja pracy skimerów, dzięki czemu system zużywa do swej pracy znikomą ilości energii elektrycznej oraz sprężonego gazu.
  • Steruje systemem oraz poszczególnymi skimerami na odległość poprzez telefon komórkowy i Internet/aplikacje. System może przekazywać dane o swojej pracy geologowi prowadzącemu prace rekultywacyjne.
  • Tworzy historię zmian szybkości napływu i miąższości warstwy w każdym otworze oraz wszelkich istotnych parametrów pracy poprzez cały czas pracy instalacji.

Rys.1. Schemat systemu 4 skimerów automatycznych z wciągarkami oraz zbiornikiem na produkt.

WYCEŃ SYSTEM SKIMERÓW


PARAMETRY

Wymiary skimerów dostosowujemy do średnicy i głębokości studni oraz głębokości zbiornika wodnego. Oferujemy 3 standardowe średnice skimera.

Właściwość Zawartość
1. Masa 5 kg
2. Materiał AISI 304
3. Dostępne średnice 90 | 76,5 | 60,3 mm
4. Dostępne wysokości  Min 400 max 1100mm
5. Wydajność 900 l/dobę
6. Średnia długość przewodów: gazowego, produktowego i czujnika 10 mb
7. Max. głębokość czerpania 50 m
7a. Specjalne wykonanie. Głębokość czerpania 70 m
8. Praca w strefach Z-1 (gazowa), Z-2 (pyłowa)

Jeśli w danym  zakładzie jest ustanowiona strefa Z-0 (tzw. metanowa) również możemy dostarczyć zestawy (skimer, wciągarka, centralka) przystosowane do pracy w tej strefie. Na życzenie klienta dostosowujemy przewody i czujniki do wymogów Z-0.


SYSTEMY SKIMERÓW CZYNNYCH Z CENTRALĄ

Jeśli planujesz rekultywacje w wielu punktach w kraju, bądź na terenie rozległego zakładu przemysłowego, systemy skimerów z centralą pozwolą Ci na w pełni zautomatyzowaną pracę. Będziesz mógł zdalnie kontrolować pracę wszystkich systemów z dowolnego miejsca za pomocą prostej aplikacji, otrzymywać codzienne raporty, a teren rekultywacji będziesz jedynie odwiedzał raz do roku w celu okresowego serwisu skimerów.

ZASTOSOWANIE:

- wiele punktów rekultywacji w całym kraju,

- rozległy teren zakładu z wieloma plamami,

- konieczność raportowania o stanie rekultywacji

- konieczność kontroli kosztów rekultywacji.

BEZPIECZEŃSTWO, A OKABLOWANIE:

Jeśli w Twoim zakładzie obowiązują restrykcyjne procedury odnośnie prowadzenia przewodów, mamy możliwość instalacji okablowania w peszlach pod ziemią. Jeśli działka do rekultywacji nie jest zagrożona nadmierną ruchliwością pojazdów oraz osób pieszych – okablowanie kładziemy bezpośrednio na ziemi lub w stalowych korytkach nad ziemią.

WYCEŃ SYSTEM SKIMERÓW


SYSTEMY SKIMERÓW CZYNNYCH BEZ CENTRALI

Kiedy plama produktu jest niewielka (w miejscu nieczynnej stacji benzynowej lub niewielkiego lotniska) możesz wybrać instalację grupy skimerów czynnych połączonych w sieć bez centrali sterującej. Pozwoli to obniżyć koszty inwestycyjne. To rozwiązanie jest wybierane przez instytucje lub firmy zatrudniające terenowych geologów, którzy sami wykonują kontrolę stanu zaawansowania rekultywacji oraz niezbędne obliczenia wydajności.

ZASTOSOWANIE:

- niewielkie odległości między poszczególnymi skimerami

- niewielka plama produktu

- kadra geologiczna tworząca raporty z postępu prac geologicznych

BEZPIECZEŃSTWO, A OKABLOWANIE:

Jeśli na Twoim zakładzie obowiązują restrykcyjne procedury odnośnie prowadzenia przewodów, mamy możliwość instalacji okablowania w peszlach pod ziemią. Jeśli działka do rekultywacji nie jest zagrożona nadmierną ruchliwością pojazdów oraz osób pieszych – okablowanie kładziemy bezpośrednio na ziemi lub w stalowych korytkach nad ziemią.

WYCEŃ SYSTEM SKIMERÓW


 


Realizacje

 

WYCEŃ SYSTEM SKIMERÓW