Filtry świecowe do redukcji H2S i innych odorów


FILTRY ŚWIECOWE — KORZYŚCI ZE STOSOWANIA:

► Znikome koszty eksploatacyjne w porównaniu z innymi metodami oczyszczania powietrza z Odorów, a szczególnie z węglowymi filtrami złożowymi i biofiltrami.

► Nieduże opory, a co za tym idzie:

    - energooszczędne wentylatory,

    - wielostopniowa budowa dla doskonalszej filtracji zanieczyszczeń wielozwiązkowych.

► Wydłużona żywotność.

► Rewelacyjna chłonność - nawet do 130% masy węgla aktywnego w filtrze.

► Zmywalne węgle aktywne - regeneracja węgla aktywnego bez wyjmowania węgla z filtra.

► Prosty i czysty  serwis - węgiel aktywny jest zamknięty w świecach więc jego wymiana nie powoduje uciążliwego zapylenia,  nie wymaga stosowania specjalistycznych odkurzaczy.

► Małe gabaryty, kompaktowa konstrukcja i prosta obsługa.

► Oferujemy filtry świecowe szyte na miarę - możliwy jest dokładny dobór wielkości filtra do danego przepływu.

► Gwarancja wielokrotnej regeneracji lub utylizacji zużytego węgla.

► Szeroki wybór węgli aktywnych.

► W opcji: możliwość zamontowania systemu ciągłego pomiaru H2S na wlocie do filtrów i wylocie z filtrów.


Filtry świecowe - zastosowanie:

Węglowe filtry świecowe produkcji ZDPWA Jan Saratowicz oczyszczają powietrze z siarkowodoru, amoniaku, merkaptanów i innych związków zło-wonnych. Nasze filtry świecowe pracują w szeregu obiektów takich jak oczyszczalnie i przepompownie ścieków oraz sortownie odpadów gdzie filtrują powietrze zarówno ze zbiorników technologicznych jak i budynków. W przygotowaniu są kolejne realizacje dla zakładów gospodarki wodnej i komunalnej na terenie całej Polski.


Jak działają filtry świecowe?

JAK ZBUDOWANE SĄ FILTRY ŚWIECOWE?

Zanieczyszczone powietrze jest tłoczone do komory filtra, w której znajdują się świece z koszami wypełnionymi węglem aktywnym. Powietrze przechodząc przez węgiel osadza na nim zanieczyszczenia, po czym jest kierowane do rdzenia świecy, a następnie pod wewnętrzne dno filtra. Pod wewnętrznym dnem oczyszczone powietrze przemieszcza się w stronę króćca wylotowego, którym opuszcza filtr po oczyszczeniu.

SKALOWALNOŚĆ

Możemy dowolnie dobierać ilość świec dla różnych przepustowości powietrza, co sprawia, że filtry są skalowalne i dla każdej aplikacji możemy wykonać filtr szyty na miarę.

Rys.1. Schemat 1-stopniowego filtra świecowego.

Wyceń filtr


ŚWIECA - ŹRÓDŁO KORZYŚCI

NISKIE OPORY

Konstrukcja świecy to połączenie prostoty, pomysłu i precyzji wykonania. Składająca się z perforowanego stalowego korpusu i kosza z węglem aktywnym świeca stanowi źródło wszelkich korzyści płynących z stosowania filtrów tego rodzaju. Dziesięcio-centymetrowa warstwa węgla aktywnego w świecy stanowi o wiele mniejszy opór dla wentylatora niż 50-100 cm warstwa węgla w filtrach złożowych (ok 1300 Pa dla warstwy 100 cm przy przepływie 4000 m3/h i średnicy filtra 1,5m). Dzięki zastosowaniu konstrukcji świecowej, jesteśmy w stanie kontrolować opór filtra i utrzymywać go na poziomie od 100 Pa dla filtra 1-stopniowego do 220 Pa dla filtra 2-stopniowego i 360 Pa dla filtra 3-stopniowego. Taki opór jednego urządzenia pozwala na zastosowanie małych, energooszczędnych wentylatorów oraz dwóch, a nawet trzech stopni filtra jeden za drugim. W takiej konstrukcji filtrów utrzymujemy odpowiedni, kilkusekundowy czas kontaktu.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII - NISKIE  KOSZTA

Zastosowanie świec filtracyjnych znacznie zmniejsza opór filtra. Da Ci to możliwość użycia znacznie bardziej oszczędnego wentylatora. Dla przykładu 100 cm warstwa węgla w filtrze złożowym o przepustowości 4000 m3/h ze złożem o wysokości 100 cm i średnicy 1,5 m wygeneruje ok 1300 Pa oporu. Do takich parametrów filtra zależy zastosować wentylator z silnikiem 3,3 kW. Porównywalnie, filtr świecowy o przepustowości 4000 m3/h i 40 świecach w filtrze stawia opór ok. 100 Pa. System filtracyjny z takim filtrem jest napędzany przez wentylator z silnikiem 0,75 / 1,1 kW (w zależności od materiału wykonania wentylatora PE/stal AISI 316).

MODUŁOWOŚĆ

Dzięki zastosowaniu świec i małemu oporowi filtra możemy zbudować dla Ciebie filtr składający się z 2 lub nawet 3 modułów zachowując przy tym niesamowicie niski opór filtra.

Fot.1. Świeca filtracyjna.

Wyceń filtr


Co da ci modułowa konstrukcja filtrów?

BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki 2- lub 3-stopniowej konstrukcji filtra powietrze ma wydłużony czas kontaktu z węglem co czyni filtrację bardziej skuteczną. W przypadku gdy filtrowane powietrze jest zanieczyszczone więcej niż jednym związkiem, a ciężary poszczególnych związków są różne - obydwa związki zaadsorbują się odpowiednio: cięższy związek na 1 module, lżejszy związek na 2 module. Dwu modułowa konstrukcja jest dużym udogodnieniem gdyż cięższy związek zawsze wyprze z porów węgla lżejszy związek. W przypadku dwustopniowego filtra wyparty z pierwszego stopnia lżejszy związek zaadsorbuje się na drugim stopniu.

Dwustopniowe systemy są również idealnym rozwiązaniem gdzie występują znaczne stężenia zarówno siarkowodoru jak i amoniaku. W takim przypadku w 1 stopniu filtra znajduje się węgiel sorbujący amoniak, a w 2 węgiel na siarkowodór.


Dodatkowe korzyści:

WYDŁUŻONY CZAS KONTAKTU ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA Z WĘGLEM AKTYWNYM

Już 1-stopniowe filtry projektujemy tak aby miały min. 3 sekundowy czas kontaktu gwarantujący prawidłową sorpcję odorów. W przypadkach ciągłego, wysokiego stężenia odorów w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych dostarczymy filtr z wydłużonym nawet do 10 sekund czasem kontaktu, co wyeliminuje możliwość przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń poza filtr.

KONTROLA OKRESÓW REGENERACYJNYCH

Aby zapewnić pełną bezobsługowość filtra kontrolujemy czas, kiedy należy zregenerować lub wymienić węgiel. Jeden ze stosowanych w filtrach do odorów węgli można regenerować do 4 razy przepłukując go strumieniem wody.  Poinformujemy Cię o zbliżającym się terminie płukania.

WĘGIEL REGENEROWALNY WODĄ...

Węgiel ten jest przeznaczony do wielokrotnego użytku. Dzięki procesowi chemisorpcji zaabsorbowany w nim siarkowodór przekształca się w nisko nasycony kwas siarkowy, który wypłukuje się z porów węgla strumieniem wody. Węgiel ten może być regenerowany 4 razy, a łączna pojemność sorpcyjna ze wszystkich 5 okresów to 130%!

...NIE WYMAGA GRZAŁKI POWIETRZA  ANI SEPARATORA KROPEL

Dzięki specjalnej apreturze jest przygotowany do pracy przy wilgotności względnej do 90% , wtedy osiąga 60-80% swojej efektywności sorpcyjnej. Nie wymaga osuszania ani ogrzania strumienia powietrza przed dostarczeniem go do filtra. 100% właściwości sorpcyjnych uzyskuje już przy 80% wilgotności powietrza.

SZYBKOZŁĄCZKI

Dzięki specjalnym gniazdom świece dają możliwość szybkiej i czystej wymiany wsadu filtrującego, przez personel niewykwalifikowany. Dzięki temu użytkownik we własnym zakresie może wymienić wsad w filtrze bez uciążliwego pylenia i wysypywania się wsadu filtrującego. Filtry świecowe nie wymagają też stosowania specjalistycznych odkurzaczy do materiałów sypkich jakimi wyjmuje się wsad ze starszych, złożowych typów filtrów.


Szeroki wybór węgli aktywnych:

- Węgliel regenerowalny wodą do sorpcji H2S i innych odorantów, merkaptanów, siloksanów - dzięki regeneracji poprzez płukanie wodą możliwe wydłużenie żywotności węgla o 3-4 razy (pojemność sorpcyjna ok. 130% wag.),
- Silnie utleniający węgiel o ekstremalnie wysokiej chłonnośći siarkowodoru nawet powyżej 1000ppm (pojemność sorpcyjna ok. 60% wag.),
- Uniwersalny węgiel impregnowany NaCO3 i K2CO3 (pojemność sorpcyjna ok.50% wag.) sorbujący całą gamę zanieczyszczeń z powietrza.

Wyceń filtr


Realizacje

Nasi klienci używają filtrów świecowych zarówno do redukcji LZO, siarkowodoru jak i oparów kwasów i alkoholi. Oto niektóre przykłady.

 

WYCEŃ FILTR