O.S. CHOJNICE - FILTRY DO DEZODORYZACJI BUDYNBKÓW I KOMÓR TECHNOLOGICZNYCH - 40.500m3/h


LOKALIZACJA: Chojnice ILOŚĆ POWIETRZA: 2x5000m3/h, 2x3400m3/h, 2x2200m3/h, 2x1000m3/h MATERIAŁ: Stal kwasoodporna 316/A4

W 2015 roku zostaliśmy poproszenie o dostarczenie filtrów do deodoryzacji powietrza z wszelkich budynków oraz komór technologicznych. Efektem zamówienia są filtry świecowe ze stali kwasoodpornej do oczyszczania z odorów dużych objętości powietrza z budynków oraz mniejsze, wykonane z PEHD filtry złożowe do oczyszczania powietrza z wszelkich komór technologicznych. Łączna wydajność węglowych filtrów świecowych wynosi 28.200 m3/h, natomiast złożowych 4.200 m3/h.

O.S. CHOJNICE - FILTRY DO DEZODORYZACJI BUDYNBKÓW I KOMÓR TECHNOLOGICZNYCH - 40.500m3/h