Formularz wyceny zakupu węgla RST-3


Formularz wyceny zakupu węgla RST-3

Zastosowanie

Oczyszczanie powietrza i gazów, usuwanie rozpuszczalników, odzysk rozpuszczalników w procesach desorpcji, usuwanie zapachów (deodoryzacja), usuwanie olejów ze skompresowanych gazów, oczyszczanie gazów procesowych.

Parametry

Właściwości Zawartość
1. Masa nasypowa 550÷600 g/dm3
2. Uziarnienie 1.0÷2.5 mm
3. Powierzchnia właściwa 1000 m2/g
4. Chłonność dyn. par benzenu >90 g/dm3
5. Wytrzymałość mech. DIN 90%
6. Zaw. wilgoci < 3 %

 


Dane zakupowe


Dane kontaktowe