Metody likwidacji odorów


Unikalne, specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się problematyką emisji związków złowonnych , a także m.in. dla urzędników  inspektoratów ochrony środowiska.

Dzięki pozyskanej w czasie szkolenia wiedzy uczestnicy będą  gotowi do podjęcia decyzji o wyborze  właściwego dla danego problemu rozwiązania. Zapoznają się z dostępnymi na rynku metodami likwidacji odorów, a także zasadami ich działania.

Podstawowe zagadnienia poruszane w czasie szkolenia to:
• Czynniki i miejsca występowania odorów.
• Metody redukcji odorów i ich skuteczność.
• Zakres zastosowania poszczególnych metod.
• Szacunkowe koszty  inwestycyjne i eksploatacyjne.

 

Cena dla jednego uczestnika

600 zł (przy 5-10 osobach)
500 zł (przy 10-20 osobach)
400 zł (przy 20 i więcej osobach)

Czas trwania:   1 dzień

 


Kalendarz szkoleń