Oczyszczanie wody węglem aktywnym


Niemal każdy zakład produkcyjny wymaga korzystania z dużej ilości wody określonej jakości. Musi być to woda wolna od zanieczyszczeń, przefiltrowana zgodnie z normami. Dodatkowo, zakłady przemysłowe generują również duże ilości wody, której nie można w takim stanie wyprowadzić do kanałów ściekowych. Aby bezpiecznie się ich pozbyć, trzeba je oczyścić. Dla obu tych sytuacji przeznaczone są specjalne filtry z węglem aktywnym, które radzą sobie z zanieczyszczeniami przemysłowymi.

Filtry do oczyszczania wody w przemyśle

Filtry z węglem aktywnym służą do oczyszczania wody na każdym etapie jej przetwarzania: u źródła, podczas przechodzenia przez kolejne etapy produkcji i przy wydalaniu jej z zakładu przemysłowego. Najsilniejsze filtry z węglem aktywnym mogą oczyszczać nawet wodę gaśniczą po pożarze. Skąd biorą się tak pożyteczne właściwości węgla aktywnego, który wchodzi w skład filtra?

Jak działa węgiel aktywny?

Węgiel jest substancją organiczną, wykazującą niesamowitą zdolność do absorpcji zanieczyszczeń. Jest to prawdopodobnie najsilniejszy pochłaniacz, jaki dotychczas poznaliśmy (jeśli mowa o substancjach pochodzenia organicznego). W swoim naturalnym stanie, węgiel aktywny ma ładunek dodatni, co przyciąga do niego najróżniejsze związki lotne i stałe substancje chemiczne, które mogą okazać się toksyczne dla człowieka. Gdy umieścimy filtr w wodzie, związki chemiczne przepływające przez niego będą przyczepiam się do powierzchni węgla. Na intensywność filtrowania wpływ ma ilość węgla aktywnego zawartego w filtrach, a także prędkość nurtu wody przepływającej przez filtry. Dodatkowo, na skuteczność filtrowania wpływ ma wielkość cząsteczek węgla zawartego w filtrze, a także wielkość cząstek, które mają zostać odfiltrowane z wody. Filtry węglowe nie usuwają z wody soli i minerałów, które bezpośrednio wpływają na twardość wody. Dlatego zastosowanie filtrów z węglem aktywnym nie mają wpływu na wielkość osadu wytrącającego się z wody. Dodatkowo, filtry z węglem aktywnym nie wyłapują z wody arszeniku, antymonu, baru, miedzi, rtęci, azotanów, fluoru, chromu, a także kadmu.

Filtry węglowe do oczyszczania wody pitnej

Wszystkie te właściwości mogą zostać wykorzystane do oczyszczania wody pitnej. Filtry do oczyszczania wody płynącej w naszych kranach nadają się świetnie do odessania z cieczy chloru. Jest to substancja, której nie brakuje w wodzie pitnej, a które jest szkodliwa dla zdrowia człowieka. Niestety jednak, w takich filtrach często rozwijają się bakterie, dlatego woda z kranu, po przejściu przez filtry, musi być przegotowana. Istotne jest też, aby takie filtry płukać tak często, jak to możliwe, aby zachować higienę oczyszczania wody.