Techniki redukcji emisji LZO Cz. I.


Unikalne, specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się problematyką emisji LZO, a także m.in. dla urzędników  inspektoratów ochrony środowiska.

W czasie szkolenia  zapoznasz się z dostępnymi na rynku metodami redukcji emisji LZO, a także zasadami doboru rozmaitych rozwiązań do konkretnego typu emisji. Porównujemy poszczególne rozwiązania pod względem ich wydajności oraz kosztów implementacji i utrzymania. Dzięki pozyskanej wiedzy możesz łatwo dokonać wyboru potrzebnego rozwiązania lub ocenić poprawność działania już istniejącego.

Najważniejsze, poruszane w czasie szkolenia, zagadnienia to:

• Charakterystyka LZO oraz standardów emisyjnych.
• Najefektywniejsze dla ochrony środowiska techniki redukcji emisji LZO.
• Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Cena dla jednego uczestnika

600 zł (przy 5-10 osobach)
500 zł (przy 10-20 osobach)
400 zł (przy 20 i więcej osobach)

Czas trwania:   1 dzień

 


Kalendarz szkoleń