WĘGIEL AKTYWNY SAR-3K NA PARY KWAŚNE


Zastosowanie

Węgiel aktywny impregnowany. Służy do oczyszczania powietrza i gazów z oparów kwaśnych, siarkowodoru i amoniaku. Możesz go stosować w filtrach powietrza zarówno na obiektach gospodarki komunalnej, wodno-kanalizacyjnej, jak i w urządzeniach kopalnianych pracujących w środowisku gdzie występują pary kwaśne.


Parametry

Właściwość Zawartość
1. Masa nasypowa 520÷580 g/m3
2. Uziarnienie 2.5÷5.0 mm

3.Chłonność dynamiczna par benzenu

55g/dm3
4. Chłonność dynamiczna SO2 22 g/dm3
5.Chłonność dynamiczna SO2 41 g/kg
6.Chłonność dynamiczna H2S 28g/dm3
7.Chłonność dynamiczna H2S 52g/kg
8. Zawartość wilgoci  13-15 %

 

 

Sposób dostawy

Worki polipropylenowe 25 kg w sprzedaży detalicznej; worki Big-Bagi 500 kg - przy zamówieniach dla potrzeb przemysłowych.


Usługa regeneracji

Węgiel aktywny SAR-3K jako węgiel z naniesionym impregnatem nie podlega procesowy regeneracji.


Zasada działania węgla aktywnego

Węgiel SAR-3K jest węglem z porami o średniej wielkości. Dzięki małemu uziarnieniu (1mm) jest duża powierzchnia styku węgla z zanieczyszczonym medium. W pory węgla dyfundują głównie organiczne (LZO) cząstki zanieczyszczeń, ale i niektóre nieorganiczne.