WĘGIEL AKTYWNY SAR-1


Zastosowanie

Oczyszczanie wody pitnej, wody przemysłowej, dechloryzacja, deozonizacja, usuwanie koloru, oczyszczanie surowców w przemyśle spożywczym i chemicznym.


Parametry

Właściwość Zawartość
1. Masa nasypowa 440-500 g/dm3
2. Uziarnienie 0.5÷2 mm
3. Powierzchnia właściwa 1050 m2/g
4. Liczba jodowa  950 mg/g
5. Liczba metylenowa >24 ml
 

Sposób dostawy

Worki od 1,5 kg do 20 kg w sprzedaży detalicznej; worki 25kg i Big-Bagi 500 kg przy zamówieniach dla potrzeb przemysłowych. 


Regeneracja

Regeneracja polega na poddaniu zużytego węgla obróbce termiczno-parowej w tempe. 800-1300 st.C. W pierwszym etapie następuje zgazowywanie i karbonizacja zanieczyszczeń, które zatykają strukturę porowatą węgla. Przepuszczenie przez węgiel gorących gazów spalinowych z parą wodną, która na powierzchni węgla rozkłada się na wodór i tlenek węgla CO, powoduje udrożnienie systemu porów przywracają w efekcie wyjściowe właściwości węgla.

Regenerujemy węgle SAR-1 w ilości min. 2 ton jednorazowo jeżeli liczba jodowa dla węgla zużytego wynosi min 300 mg/g. Poniżej 300 mg/g węgiel jest tak zużyty, że nie da się przywrócić mu pierwotnych właściwości. Regenerujemy węgiel z tylko z instalacji posiadających system odżelaziania i odmanganiania wody. Jest to warunek konieczny ponieważ żelazo i mangan osadzają się w na powierzchni i w porach węgla w postaci tlenkowej i są nie możliwe do usunięcia w procesie regeneracji.

Po więcej informacji na temat procesu regeneracji zapraszam do działu REGENERACJA.


Usługa regeneracji

Nasza ekipa wyspecjalizowanych techników przyjedzie do Państwa zakładu wyjąć węgiel lub wkłady świecowe z filtra i przywiezie do naszego zakładu regeneracyjnego. Tam węgiel zostanie poddany procesowi regeneracji, następnie zapakowany z powrotem do opakowań lub wkładów, zostanie przewieziony do Państwa zakładu i włożony do filtra.


Zasada działania węgla aktywnego

Węgiel SAR-1 jest węglem z porami o średniej wielkości. Dzięki małemu uziarnieniu (1mm) jest duża powierzchnia styku węgla z zanieczyszczonym medium. W pory węgla dyfundują głównie organiczne (LZO) cząstki zanieczyszczeń, ale i niektóre nieorganiczne.