WĘGIEL SAR-1A Z NANIESIONYM SREBERM DO OCZYSZCZANIA WODY PITNEJ I SUROWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM


Zastosowanie

Domowe filtry do oczyszczanie wody pitnej. Przemysłowe filtry do oczyszczania wody. Dechloryzacja. deozonizacja, usuwanie koloru, oczyszczanie surowców w przemyśle spożywczym i chemicznym. Często stosowany w domowych destylarniach alkoholu. Dzięki naniesionemu srebru węgiel ma właściwości bakteriostatyczne.


Parametry

Właściwość Zawartość
1. Masa nasypowa 440÷500 g/dm3
2. Uziarnienie 1.0÷2.5 mm
3. Powierzchnia właściwa 1000 m2/g
4. Liczba jodowa 950 mg/g
5. Wytrzymałość mech  DIN        90 %
6. Zawartość srebra                               0,03 %
 

Sposób dostawy

Worki polipropylenowe 1,5 kg i 20 kg w sprzedaży detalicznej; worki 25kg i Big-Bagi 500 kg przy zamówieniach dla potrzeb przemysłowych.  


Usługa regeneracji

Węgiel aktywny SAR-1A jako węgiel z naniesionym srebrem nie podlega procesowy regeneracji.

 


 

Zasada działania węgla aktywnego

Węgiel SAR-1A jest węglem z porami o średniej wielkości. Dzięki małemu uziarnieniu (1mm) jest duża powierzchnia styku węgla z zanieczyszczonym medium. W pory węgla dyfundują głównie organiczne (LZO) cząstki zanieczyszczeń, ale i niektóre nieorganiczne. Dzięki naniesionej powłoce srebra ma on właściwości bakteriostatyczne — zapobiega rozwojowi bakterii, glonów i innych wodnych form życia wewnątrz filtra.