SORBENT SAR-3S NA PARY RTĘCI


Zastosowanie

Oczyszczanie  powietrza i gazów z par rtęci.


Parametry

Właściwość Zawartość
1. Masa nasypowa 520÷580 g/dm3
2. Uziarnienie 2.5÷5.0 mm
3. Chłonność dynamiczna par benzenu 75 g/dm3
4. Zawartość siarki 5-15 %
5. Wytrzymałość mechaniczna DIN  90%
6. Zawartość wilgoci < 3%

 


Sposób dostawy

Worki polipropylenowe 25 kg - sprzedaż detaliczna; worki Big-Bagi 500 kg - przy zamówieniach dla potrzeb przemysłowych.


Usługa regeneracji

Węgiel aktywny SAR-3S jako sorbent impregnowany na bazie węgla podlega regeneracji.


Zasada działania węgla aktywnego

Zaadsorbowanie pary rtęci w strukturze porowatej reagują z siarką naniesioną na węgiel tworząc nierozpuszczalny w wodzie siarczek rtęci. Sorbent zatrzymuje również inne nieorganiczne oraz organiczne zanieczyszczenia.